Chorwacja 2017, jesteśmy już po.


W ramach XII edycji projektu „Zobaczyć Morze” przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy rejs integracyjny, w którym wzięło udział 74 uczestników, a wśród nich aż 43 stanowiły osoby z dysfunkcją wzroku. Rejs odbył się w terminie 07 – 14 października 2017 roku, na siedmiu wyczarterowanych jachtach, po wodach wybrzeża Chorwacji. Trasa rejsu:

  1. Sukosan
  2. Hramina Murter na wyspie Murter
  3. Skradin
  4. Wyspa Tijat południowa zatoka, kotwicowisko
  5. Aci Marina wyspa Piskera
  6. Wyspa Pasman zatoka na południowo-zachodnim brzegu, kotwicowisko
  7. Sukosan

Główną ideą projektu „Zobaczyć Morze” jest uczestnictwo w żeglarstwie z maksymalnym zaangażowaniem osób niewidomych i słabowidzących. Równie istotny jest skład poszczególnych załóg. Wachty na jachtach skompletowane były z równej liczby osób z dysfunkcją wzroku i bez takiej niepełnosprawności. Sprzyjało to sprawiedliwemu podziałowi obowiązków, tworzeniu się integracji oraz przemieszczaniu się po lądzie (widzący automatycznie stawali się przewodnikami). Drobne modyfikacje jednostki poprzez instalacje live lin, nasza aplikacja i szkolenie instruktorskie pozwalały na samodzielne sterowanie jachtem, operowanie przy żaglach i wykonywanie manewrów (pod komendą sternika) nawet przez całkowicie niewidomych uczestników. Prace porządkowe, gospodarcze (przygotowywanie posiłków) oraz dbanie o czystość i higienę osobistą nie stanowiły problemu zależnego od niepełnosprawności. Zatem, zakres zadań i obowiązków dla wszystkich załogantów był ten sam. W praktyce, osoby niewidome nie wykonywały tylko tych funkcji, których faktycznie nie da się zrobić bez percepcji wizualnej (np. nie stali „na oku”).

Integracji nie służyła jednak tylko praca. Załoganci niewidomi i widzący razem zwiedzali porty, atrakcje turystyczne oraz zaglądali do restauracji w poszukiwaniu lokalnych smakołyków. Nie brakowało również wspólnych, wieczornych śpiewów szant i morskich opowieści.