Zobaczyć Morze w Sejmie RP


Projekt „Zobaczyć Morze” wzbudza ogromne zainteresowanie władz Polski. Świadczy o tym choćby zaproszenie naszej Fundacji do udziału w konferencji pt. „Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”. Konferencję organizuje Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku w Sejmie RP w dniu 20 listopada. Referat pt.

„Weryfikacja samodzielności i integracja zespołowa na rejsach „Zobaczyć Morze”, jako wstęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych” zostanie wygłoszony przez Jarosława Gniatkowskiego i Roberta Krzemińskiego

 

(zdjęcia po rozwinięciu tekstu)