Zaproszenie na rejs „Zobaczyć Morze 2019”


Czy realne jest marzenie o morskiej przygodzie na wielkim żaglowcu? Byciu sternikiem, pracy przy linach, spaniu w koi, prowadzeniu dziennika jachtowego – a wszystko na rozfalowanym Bałtyku… Tak!

Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki po raz 14 organizuje pełnomorski rejs dla osób niewidomych i słabowidzących. Na fundacyjnych, morskich wyprawach, pełnych wrażeń i przeżyć, połowę załogi stanowią uczestnicy z niepełnosprawnością wzrokową, a drugą widzący. Z Fundacją popłynęło już ok. 500 osób z problemami wzrokowymi na łącznej trasie 27 tys. Mil morskich. Odwiedziło kilkanaście państw i mnóstwo portów. Wszyscy uczestnicy zakosztowali rzemiosła żeglarskiego, integracji, czyli powrotu do normalnych relacji społecznych oraz doświadczyli eskalacji poczucia własnej wartości. Byli uczestnicy – i ci sprawni i z niepełnosprawnością, relacjonowali, że projekt „Zobaczyć Morze” to niezapomniane przeżycie na żaglowcu, które reprodukuje się na jakość życia na lądzie.

W tym roku Fundacja zaprasza do uczestnictwa w rejsie po Morzu Bałtyckim na najbardziej komfortowym żaglowcu STS Kapitan Borchardt. Wyprawa ta będzie miała zabarwienie sportowej rywalizacji i   odbędzie się w 2 etapach ,liczących po 36 załogantów.

Terminy i trasy:

 1. Etap I, młodzieżowy, od 26.08.2019 Do 01.09.2019; Na trasie Gdańsk – Visby (na wyspie Gotlandia) – Gdańsk.
 2. Etap II, otwarty – od 01.09.2019 Do 08.09.2019; Na trasie Gdańsk – Venspils (na Łotwie) – Gdańsk.

Odpłatność:

Cena dla uczestnika 1500 zł, Rozłożona: na zaliczkę 300 zł – płatną w ciągu 7 dni od rejestracji oraz na drugą ratę 1200 zł – płatną w ciągu 30 dni od uiszczenia zaliczki. Kwota ta stanowi ok. połowę całkowitych kosztów uczestnictwa, a drugą połowę uzupełniają środki pozyskane przez Fundację od donatorów. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i powrotu załoganta oraz wydatków osobistych w czasie rejsu.

Potrzebujący wystawienia faktury proszeni są o zaznaczenie tego w formularzu rekrutacyjnym w polu „Uwagi”. W tytule faktury Będzie Wpisane: „Uczestnictwo w rejsie integracyjnym”.

Fundacja nie jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych i nie współpracuje z NFZ, więc nie może podać innego tytułu.

Kryteria rekrutacji uczestników:

 1. Dla I etapu, młodzieżowego, Wiek od 16 lat do max 20. Maksymalny wiek oznacza tegorocznego absolwenta szkoły średniej (Liceum, technikum lub zawodowej).
 2. Obowiązkowe jest dostarczenie przez uczestników w wieku 16 – 18 lat, pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w rejsie (wymóg armatora).
 3. W II etapie – rekrutacja otwarta.
 4. W obu etapach obowiązuje zasada pierwszeństwa rekrutacji nowych uczestników.
 5. W obu etapach, konieczne jest dostarczenie przez osoby z niepełnosprawnością skanu orzeczenia o niepełnosprawności (wymóg MsiT).
 6. W obu etapach, obowiązkowe jest dostarczenie przez wszystkich uczestników wypełnionej ankiety medycznej, która zostanie pocztą elektroniczną przesłana po rejestracji (wymóg armatora).

Brak spełnienia w terminie wymogów z pkt. 2, 5 i 6 powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników.

Rejestracja wyłącznie przez stronę: www.zobaczycmorze.pl/zgloszenie/

Co zapewnia Fundacja:

 • Czarter STS Kapitan Borchardt, w tym ubezpieczenie NNW.
 • Załogę stałą na żaglowcu (Kapitana, Bosmana, Mechanika i Kucharza) oraz 4 doświadczonych Oficerów wachtowych.
 • Zamustrowanie (zakwaterowanie) uczestników w kajutach 3 – 4 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym i ogrzewaniem.
 • Wyżywienie – 3 posiłki dziennie.
 • Pokrycie opłat związanych z żeglugą (np. portowych, kosztów paliwa).
 • Szkolenie żeglarskie i przeprowadzenie zawodów sportowych (np. z wiązania węzłów, stawiania żagli, sterowania żaglowcem, alarmów).
 • Koszulki pamiątkowe, dyplomy itp.

Regulamin rejsu na stronie:

http://www.zobaczycmorze.pl/?p=1288

Kontakt:

 • Wszystkie bieżące ogłoszenia dotyczące rejsu będą się pojawiać na fundacyjnej liście dyskusyjnej. Zatem w celu nawiązania skutecznej komunikacji, , prosimy koniecznie i niezwłocznie zapisać się na Listę Zobaczyć Morze pod linkiem: https://groups.google.com/forum/m/#!forum/lista-zobaczycmorze

Zarząd Fundacji Zobaczyć Morze.

Projekt dofinansowany z środków MsiT w ramach „Programu UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 r.”