O kampanii społecznej


Osoby z niepełnosprawnością wzroku żyją na co dzień obok nas. Jako Fundacja, która działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących chcemy również przybliżać ciekawe inicjatywy, które przedstawiają problemy tego tak bliskiego nam środowiska. Jednym z nich jest kampania społeczna pod nazwą „Zobaczmy się”. Kampania powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Inny Wymiar. Koordynatorką projektu została Marta Szygenda. Materiały były zbierane przez cały rok. Jej podsumowaniem jest ten krótki film, który warto obejrzeć, aby zobaczyć z czym osoby niewidome mierzą się w codziennym życiu. Oprócz tego filmu, na kanale promującym kampanię, jest kilka innych, które również zawierają treści bliskie środowisku osób niewidomych i słabowidzących. Przedstawiają sylwetki osób, które traktują swoją niepełnosprawność jako wyzwanie i starają się być aktywne w społeczeństwie.

Film z audiodeskrypcją – „Widząc ciemność” – film nakręcony w ramach kampanii ZOBACZMY SIĘ.