Zobaczyć Morze 2021 ruszają zapisy


Zaproszenie na rejs „Zobaczyć Morze 2021”

Wracamy na morze!!!

Fundacja Zobaczyć Morze po raz 15 zaprasza na pełnomorski rejs żaglowcem Kapitan Borchardt dla osób niewidomych, słabowidzących i widzących. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności z powodu chorób narządu wzroku, jeśli chcesz przeżyć fantastyczną przygodę, poznać nowych przyjaciół, podjąć wyzwanie funkcjonowania w warunkach morskich, nauczyć się żeglarstwa, sterować wielkim żaglowcem, stawiać żagle, współpracować w wachcie, poznać mowę żeglarzy, zwiedzić nowe porty, po prostu, doświadczyć realnego życia załoganta, to jest to wyprawa dla Ciebie.

Poprzednie edycje projektu „Zobaczyć Morze” pokazały, że uczestnicy schodzili z pokładu bardzo usatysfakcjonowani, bogatsi we wrażenia i przeżycia, zadowoleni z panującej w załodze  rzeczywistej integracji oraz ze sprawdzenia własnej wartości. A popłynęło już ponad 500 osób z dysfunkcją wzroku. Przemyśl, czy nie jest to najwyższy czas, abyś i ty spróbował takiej przygody?

Zapraszamy chętnych od 16 roku życia. Rejs odbędzie się w maju, w dwóch siedmiodniowych etapach po Morzu Bałtyckim.

Terminy i trasy:

Etap I od 01 maja 2021 do 07 maja 2021

Etap II od 07 maja 2021 Do 14 maja 2021

Oba etapy rejsów rozpoczynają  i kończą się w Szczecinie lub Świnoujściu, trasa rejsu w tym port pośredni zostanie określony w miarę sytuacji pandemicznej w Europie  

Odpłatność uczestnika: 1500 zł.

Kwota ta stanowi ok. połowę całkowitych kosztów uczestnictwa, a drugą połowę uzupełniają środki pozyskane przez Fundację od donatorów. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i powrotu załoganta oraz wydatków osobistych w czasie rejsu.

Kryteria rekrutacji uczestników:

  1. Rekrutacja otwarta i jak zawsze w przypadku naszych rejsów z pierwszeństwem dla nowych uczestników.
  2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przysłania wypełnionej ankiety medycznej, osoby z niepełnosprawnością do dostarczenia skanu orzeczenia o niepełnosprawności, a niepełnoletni pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rejsie.

Rejestracja wyłącznie poprzez system rejestracji zamieszczony na: http://www.zobaczycmorze.pl/zgloszenie/

W ramach rejsu Fundacja zapewnia: czarter żaglowca z załogą stałą i doświadczonymi Oficerami, ubezpieczenie NNW, zamustrowanie w kajutach 3-4 osobowych z węzłem sanitarnym, wyżywienie, szkolenia oraz zawody żeglarskie, pamiątkowe koszulki i pokrycie opłat eksploatacyjnych żaglowca.

Więcej informacji o rejsach Zobaczyć Morze oraz regulamin imprezy na stronie www.zobaczycmorze.pl

Kontakty:

Bieżące informacje o rejsie prezentowane są za pośrednictwem listy dyskusyjnej Zobaczyć Morze. Aby śledzić komunikaty organizatora, zaleca się rejestrację poprzez: https://groups.google.com/forum/m/#!forum/lista-zobaczycmorze

Komunikację w formie elektronicznej należy prowadzić poprzez pocztą elektroniczną adres email fundacja@zobaczycmorze.pl

Kontakt telefoniczny:

Inga: + 48 604 662 255

Jarosław: +48 602 11 77 62.

Robert: + 48 601 323 630

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Pozdrawiamy, Zarząd Fundacji Zobaczyć Morze

Projekt dofinansowany z środków MsiT w ramach „Programu UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2021 r.”