Pierwsze spotkanie przed rejsowe w Czwartek 25 lutego o godz. 20:00


w dniu jutrzejszym tj. w czwartek 25 lutego o godz. 20:00 organizujemy wirtualne spotkanie z osobami które zarejestrowały się na tegoroczny rejs Zobaczyć Morze. Zapraszamy również wszystkich tych którzy mają wątpliwości czy popłynąć ku przygodzie, zapraszamy również tych którzy nie rozważali udziału a zainteresował ich nasz projekt i mu kibicują. link do czwartkowego spotkania tym razem na platformie MsTeams :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlNzI0OGItMTVlYi00OGNjLTgxZTgtZmQ1NzEyMGI3YTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa0729ef-acc2-44d3-9636-c353f7b192e2%22%2c%22Oid%22%3a%228172ff52-3503-4c00-aabd-101578c48a48%22%7d