Ważny komunikat


Żeglarki i Żeglarze,

Wczoraj, tj. 16.03.2021 odbyło się wirtualne spotkanie dla uczestników tegorocznego rejsu. Omówiliśmy sprawę podstawową, czyli konieczność zmiany terminu rejsu, czyli opóźnienie go na przełom czerwca i lipca.

I etap zaczyna się 23 czerwca o godz. 10:00, a kończy 30 czerwca o nieprzekraczalnej godz. 10:00.

II etap mustruje się na pokład 30 czerwca nie wcześniej, niż o godz. 15:00, a kończy żeglugę 07 lipca o godzinie 10:00.

Potrzebujemy 30 czerwca ok. 5 godzin na dezynfekcję żaglowca.

Drugim, poruszonym tematem były porty początkowe i końcowe. Niestety na tą chwilę Fundacja jeszcze nie ma ostatecznych informacji o planach armatora Kapitana Borchardta, więc nie możemy podać pewnych informacji o portach. Pewne jest, że z I etapem wystartujemy w Szczecinie. Najprawdopodobniej zakończymy tę część rejsu w Gdyni i tu też wejdzie na pokład załoga II etapu.

Zakończenie całości najprawdopodobniej w Szczecinie, ale, jak napisaliśmy, rzecz jeszcze nie jest do końca ustalona. Porty pośrednie uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej w europie, więc trudno dzisiaj prorokować. Pływamy jednak po Morzu Bałtyckim. Ostateczną informację podamy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Temat trzeci, to nasza prośba, aby się zorientować i zdeklarować co do uczestnictwa w naszym rejsie w nowym terminie. Można zmieniać etapy względem wcześniejszej rejestracji. Prosimy o deklarację pisemną na adres: fundacja@zobaczycmorze.pl , w której proszę podać swoje imię i nazwisko i wybrany nowy termin (etap) rejsu. Jeśli ktoś musi zrezygnować, bo występują jakieś poważne przeszkody, to też prosimy o maila, a wpłacone pieniądze zwrócimy w terminie do 2 tygodni. Najlepiej, aby deklaracje przysłać do 22 marca.

W temacie czwartym pojawiła się informacja, że mamy jeszcze wolne miejsca dla osób z dysfunkcją wzroku i widzących. Zatem, kochani, rozejrzyjcie się wokoło, czy nie znacie jakiegoś potencjalnie chętnego do wzięcia udziału w naszym rejsie. Wiecie, ogłoszenia są raczej zimne i nie przekazują wiarygodnie, czy projekt Zobaczyć Morze jest fajny, czy nie. Co innego osobiste świadectwo

Temat piąty obejmował zakres dotyczący, co należy zabrać na rejs. Wiemy, że trzeba będzie przesłać skan wypełnionej ankiety medycznej i orzeczenia o niepełnosprawności oraz młodociani – podpisaną zgodę rodziców na udział w rejsie. Ankiety medyczne zostaną mailowo rozesłane wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom. Oczywiście Dowody Osobiste – ewentualnie Paszporty oraz – tutaj Zarząd nieco zmodyfikował swoje zdanie, koniecznie ważną kartę EKUZ