Opowieść z Morza


W środę 22 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie z reprezentantem naszej fundacji Tomaszem Trzajną.

Opowiadał on o Żeglowaniu Niewidomych przez pryzmat swoich doświadczeń oraz zaprezentował film z audiodeskrypcją „Zobaczyć Morze 2019”. Po filmie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi oraz wymiana Upominków.

Wydaje się, że młodzież dała się porwać z wiatrem opowieści i szumem mikrofonu, gdyż jak mówią nauczyciele, poza oklaskami i uśmiechami dawno nie doświadczyli takiej ciszy podczas spotkania na sali gimnastycznej.