Ruszają zapisy na rejs Zobaczyć Morze 2024Zaproszenie na rejs „Zobaczyć Morze 2024”

Wracamy na morze!!!

Fundacja Zobaczyć Morze po raz 18 zaprasza na pełnomorski rejs żaglowcem Zawisza Czarny dla osób niewidomych, słabowidzących i widzących. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności z powodu chorób narządu wzroku, jeśli chcesz przeżyć fantastyczną przygodę, poznać nowych przyjaciół, podjąć wyzwanie funkcjonowania w warunkach morskich, nauczyć się żeglarstwa, sterować wielkim żaglowcem, stawiać żagle, współpracować w wachcie, poznać mowę żeglarzy, zwiedzić nowe porty, po prostu, doświadczyć realnego życia załoganta, to jest to wyprawa dla Ciebie.

Poprzednie edycje projektu „Zobaczyć Morze” pokazały, że uczestnicy schodzili z pokładu bardzo usatysfakcjonowani, bogatsi we wrażenia i przeżycia, zadowoleni z panującej w załodze rzeczywistej integracji oraz ze sprawdzenia własnej wartości. A popłynęło już ponad 700 osób z dysfunkcją wzroku. Przemyśl, czy nie jest to najwyższy czas, abyś i ty spróbował takiej przygody?

Zapraszamy chętnych od 16 roku życia. Rejs odbędzie się w sierpniu br., w dwóch siedmiodniowych etapach po Morzu Bałtyckim.

Terminy i trasy:

Etap I od 04 sierpnia 2024 do 11 sierpnia 2024

Etap II od 11 sierpnia 2024 do 18 sierpnia 2024

Etap I rozpoczyna się w Szczecinie a kończy w Gdyni,

Etap II rozpoczyna się i kończy w Gdyni od 11 do 18 sierpnia 2024  

Odpłatność uczestnika: 1750 zł.

Kwota ta stanowi ok. połowę całkowitych kosztów uczestnictwa, a drugą połowę uzupełniają środki pozyskane przez Fundację od donatorów. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i powrotu załoganta oraz wydatków osobistych w czasie rejsu.

Kryteria rekrutacji uczestników:

  1. Rekrutacja otwarta i jak zawsze w przypadku naszych rejsów z pierwszeństwem dla nowych uczestników