Seeing Assistant Sailing


Logo Seeing Assistant SailingAplikacja Seeing Assistant Sailing jest opracowanym w Transition Technologies SA produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących podczas żeglugi jachtowej. Jej głównym zadaniem jest głosowe informowanie niewidomego sternika o aktualnym kursie płynięcia. Priorytetem było udostępnienie tej funkcji w sposób umożliwiający jej wygodną obsługę przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Wykorzystane zostały najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym zaawansowane funkcje ułatwień dostępu.
Dostępne funkcje:

  • cykliczne oraz na żądanie (gest potrząśnięcia) – sprawdzanie aktualnego kursu, prędkości i dokładności pomiaru;
  • ustawienie i zmiana zadanego kursu przy pomocy dobrze widocznych przycisków lub systemu do rozpoznawania mowy;
  • możliwość wyboru wartości dla dozwolonej odchyłki od zadanego kursu.

Należy pamiętać, że do poprawnego działania tej aplikacji konieczne jest ciągłe używanie odbiornika sygnału GPS, co może znacznie zmniejszyć czas pracy urządzenia na baterii.

Aplikację można pobrać ze sklepów: App Store i Google Play.