Pierwsze spotkanie przed rejsowe w Czwartek 25 lutego o godz. 20:00

w dniu jutrzejszym tj. w czwartek 25 lutego o godz. 20:00 organizujemy wirtualne spotkanie z osobami które zarejestrowały się na tegoroczny rejs Zobaczyć Morze. Zapraszamy również wszystkich tych którzy mają wątpliwości czy popłynąć ku przygodzie, zapraszamy również tych którzy nie rozważali udziału a zainteresował ich nasz projekt i mu kibicują. link do czwartkowego spotkania tym razem na platformie MsTeams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlNzI0OGItMTVlYi00OGNjLTgxZTgtZmQ1NzEyMGI3YTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa0729ef-acc2-44d3-9636-c353f7b192e2%22%2c%22Oid%22%3a%228172ff52-3503-4c00-aabd-101578c48a48%22%7d

Konkurs PROO-1a Edycja 2021 – składamy wniosek

W ramach otwartego konkursu nasza Fundacja może uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 28 mln zł. W 2021 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 8 029 000zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 8 000 000 zł w 2022 r. i 12 000 Read More +

17 luty 2021; Środowe wirtualne spotkanie w Fundacji

spotkanie tematyczne poprowadzą kpt. Małgorzata Czarnomska wspólnie z kpt. Januszem Zbierajewskim; opowiadać będą o tym skąd biorą się wypadki na morzu; pewnie w ich swobodnej dyskusji nie dojdą do konsensusu co zrobić by ich nie było, ale zapewne dojdą do jakiś wniosków co zrobić by było ich mniej. W formie opowieści i przykładów z życia wziętych przytoczą, te najbardziej spektakularne zdarzenia w których udział brały jachty większe i mniejsze. Zatem widzimy i słyszymy się 17 lutego w środę o godz. 2000 link do spotkania https://meet.google.com/kbw-ffcx-qut