Wazny Komunikat

Żeglarki i żeglarze Mamy Wam dzisiaj do ogłoszenia wiadomość, która rani nasze serca, i przy której z trudnością powstrzymujemy łzy. Mianowicie, odwołujemy tegoroczny rejs Zobaczyć Morze 2021 na przełomie czerwca i lipca. Nie odbędą się oba planowane etapy. Decyzji tej nie podejmowaliśmy pochopnie. Zrobiliśmy naradę głównych osób odpowiedzialnych za działanie Fundacji, czyli z ramienia Rady Doradczej – kapitana Janusza Zbierajewskiego, Katarzyny Bosak i Jerzego Henke oraz z Zarządu Fundacji, Prezesa Roberta Krzemińskiego i Wiceprezesów Ingi Maruszyńskiej i Jarosława Gniatkowskiego. Główny powód rezygnacji stanowi trzecia Fala Read More +

Ważny komunikat

Żeglarki i Żeglarze, Wczoraj, tj. 16.03.2021 odbyło się wirtualne spotkanie dla uczestników tegorocznego rejsu. Omówiliśmy sprawę podstawową, czyli konieczność zmiany terminu rejsu, czyli opóźnienie go na przełom czerwca i lipca. I etap zaczyna się 23 czerwca o godz. 10:00, a kończy 30 czerwca o nieprzekraczalnej godz. 10:00. II etap mustruje się na pokład 30 czerwca nie wcześniej, niż o godz. 15:00, a kończy żeglugę 07 lipca o godzinie 10:00. Potrzebujemy 30 czerwca ok. 5 godzin na dezynfekcję żaglowca. Drugim, poruszonym tematem były porty początkowe i Read More +

Pierwsze spotkanie przed rejsowe w Czwartek 25 lutego o godz. 20:00

w dniu jutrzejszym tj. w czwartek 25 lutego o godz. 20:00 organizujemy wirtualne spotkanie z osobami które zarejestrowały się na tegoroczny rejs Zobaczyć Morze. Zapraszamy również wszystkich tych którzy mają wątpliwości czy popłynąć ku przygodzie, zapraszamy również tych którzy nie rozważali udziału a zainteresował ich nasz projekt i mu kibicują. link do czwartkowego spotkania tym razem na platformie MsTeams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlNzI0OGItMTVlYi00OGNjLTgxZTgtZmQ1NzEyMGI3YTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa0729ef-acc2-44d3-9636-c353f7b192e2%22%2c%22Oid%22%3a%228172ff52-3503-4c00-aabd-101578c48a48%22%7d

Konkurs PROO-1a Edycja 2021 – składamy wniosek

W ramach otwartego konkursu nasza Fundacja może uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 28 mln zł. W 2021 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 8 029 000zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 8 000 000 zł w 2022 r. i 12 000 Read More +